Back to All Events

Boetelerveld te Raalte

  • Boetelerveld Raalte 19 Schoonhetenseweg Marienheem, Overste, 8106 AZ Nederland (map)

Boetelerveld


Het Boetelerveld is een natuurreservaat gelegen bij de buurtschap Boetele in de Nederlandse gemeente Raalte in de Overijsselse streek Salland. Het ligt ongeveer drie kilometer ten zuidoosten van Raalte aan de Schoonhetenseweg richting Schoonheten. Het is een Natura 2000-gebied. Landschap Overijssel heeft dit 170 hectare groot natuurgebied in beheer.


Een omgeving waar je oog dient te hebben voor het natuurschoon

Marissa Renkema

Marissa Renkema


Hans van Cranenburgh 

Hans van Cranenburgh 


“Photography is an itch that won’t go away. No matter how much you scratch it.”
— – Dara McGrath

Het gebied wordt ook wel de Schoonheterheide genoemd omdat het vroeger bij havezate Schoonheten behoorde. In 1953 zou het ontgonnen worden. Na de watersnoodramp in Zeeland werden alle beschikbare middelen daar ingezet en het Boetelerveld bleef ook daarna zoals het was. Het is het laatst overgebleven vochtige heidegebied in Salland. Het heeft wel ernstig te lijden gehad van verdroging.


Henk Borkenth

Henk Borkenth


Het reservaat bestaat bodemkundig gezien vooral uit oud dekzand. Op enkele lage plaatsen hebben zich veenvegetaties ontwikkeld. Op de heide is vliegdenbos ontstaan dat in een deel van het gebied een bijna gesloten geheel vormt. Langs de randen van het gebied staan bosjes van grove den en berk, ook zijn daar eiken aangeplant. Er is een aantal waterpoelen en een grotere plas met een observatiehut: het Rietgat. Begrazing vond lang plaats door een kudde Schotse hooglanders, en later door andere runderen. Opvallend is de rust in het gebied die slechts af en toe wordt verstoord door zeer hoog overvliegende verkeersvliegtuigen


Carla Eshuis

Carla Eshuis

Floristisch interessant zijn de schrale heidevegetaties en het spaarzaam aanwezige blauwgrasland. Aanwezig zijn klokjesgentiaantormentilkleine zonnedauwblauwe zegge en witte snavelbies. Aan te treffen zijn verder onder andere blauwe knoopparnassiawateraardbei en verschillende soorten orchideeën. Het reservaat is rijk aan bos- en weidevogels. Er is een telpost gevestigd ten behoeve van het registreren van de stromem trekvogels die het gebied aandoen. Bij de plas het Rietgat zijn onder meer de dodaars en de heikikker te zien. Van de aanwezige muizensoorten is de waterspitsmuis de zeldzaamste.


Carla Eshuis

Carla Eshuis

Het Boetelerveld was lang beperkt toegankelijk. Later werden er drie vrij te belopen wandelroutes gemarkeerd, de grootste is vijf kilometer lang. Er is een toegang aan de Schoonhetenseweg ter hoogte van de Kloosterdijk. Aan de andere zijde van het langgerekte gebied is aan de Eekwielensweg een tweede toegangshek.


Het Boeterleveld is onder gunstige licht omstandigheden ook prima bruikbaar als decor voor portret fotografie.Alle foto's bekijken? klik op onderstaande fotoLater Event: September 15
Jaaruitje Fotoclub Salland