Back to All Events

Jaaruitje Fotoclub Salland

Jaaruitje Fotoclub Salland


Zaterdag 15 september 2018 is het dan zover, ons jaarlijkse uitje van de Fotoclub Salland. We vertrekken om 8.30 uur bij het Gemeentehuis Raalte.

We zullen deze dag Gaasterland bezoeken. Eerst rijden we naar Laaksum en daarna naar Stavoren.

In Stavoren zullen we koffie drinken en wie weet wat de Friezen nog aan lekkers hebben (voor rekening van de club).

Leeuwarden-culturele-hoofstad-2.jpg

Na afloop eten we om 18.30 uur in Raalte. Velen van ons wilden eens een andere locatie. Laten we eens kiezen uit De Zuiderbuur of taveerne Tivoli. Het eten is voor eigen rekening. Graag wil ik van jullie weten wie er meegaat en wie eventueel kan rijden. De fotoclub vergoedt de chauffeurs 20 cent per kilometer. De afstand zal ongeveer 250 kilometer zijn. En ga je mee uit eten?

Als je niet meegaat, laat het dan ook even weten.

Wij wensen iedereen een fijne dag in dit unieke landschap.

Het bestuur

Leeuwarden-culturele-hoofstad-3.jpg

Bezoek aan Stavoren


Stavoren (in het Fries ook Starum genoemd) is zo'n 300 jaar voor Christus ontstaan langs een waterloop. In de 11e eeuw verkreeg Stavoren van de Brunonen stadsrechten, die tussen 1058 en 1068 door graaf Egbert de eerste met toestemming van keizer Hendrik V zijn verleend. Stavoren was destijds een belangrijke handelsstad. De grootschippers en kooplieden onderhielden belangrijke handelsrelaties met de landen rond de Oostzee. In 1285 werd Stavoren lid van de Hanze. De schippers uit Stavoren genoten bij passage van de Sont een oud voorrecht; bij de tolheffing werd aan hen voorrang verleend, wat een flinke tijdwinst opleverde. Bij de Oostzeehandel speelde de Amsterdamse haven een belangrijke rol. Holland was met een snel groeiende bevolking voor de voedselvoorziening aangewezen op graanimporten uit de Oostzeelanden. De schippers uit Friesland waren voor Holland om die reden van levensbelang. Bij oorlogen tussen Holland en Friesland koos Stavoren dan ook dikwijls partij voor Holland, en in 1292 ontving het een Hollands stadsrecht van graaf Floris V van Holland.[2] Bij de slag bij Warns, ook wel aangeduid als de slag bij Stavoren, koos Stavoren echter de Friese zijde.


Leeuwarden-culturele-hoofstad-6.jpg
Een van de onderstaande beschreven fonteinen staat in Stavoren.

De Elf fonteinen in de Elf friese steden van de Elf stedentocht.


Een Elfstedentocht over het ijs is een steeds grotere zeldzaamheid: de schaatstocht van bijna 200 kilometer over natuurijs is voor het laatst in 1997 gereden. Praktisch als de Friezen zijn, maken ze dan gewoon een nieuwe Elfstedentocht. Niet verbonden door ijs, maar door het sprankelende water van fonteinen.

Die fonteinen zijn gemaakt door internationale topkunstenaars uit elf verschillende landen. De makers zijn niet willekeurig gekozen: er werd gezocht naar een match tussen het werk van de kunstenaar en het karakter en de geschiedenis van de betreffende Elfstedenstad.

Verbonden door water
De plaatselijke bevolking is nauw betrokken bij het ontstaan van het nieuwe waterkunstwerk. In iedere stad heeft de kunstenaar een uit de bevolking samengestelde fonteincommissie ontmoet. Deze commissie leidde hem of haar rond door de stad en was in discussie met de kunstenaar gedurende de creatieve fase. Als 'ambassadeurs' van 11 Fountains creëerden de fonteincommissies draagvlak onder de bevolking.

Deze unieke samenwerking leidde tot warme contacten en een uitzonderlijk, bij de stad en de locatie passend ontwerp. Zoals vroeger iedereen samen kwam bij de oude lindeboom, zo zijn de elf fonteinen nu een centrale ontmoetingsplek. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor toeristen.

Nieuw cultureel erfgoed
11Fountains vormt samen nieuw cultureel erfgoed en is een niet te missen bestemming voor nationale en internationale toeristen. Dit grootste internationale kunstproject van Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt ondersteund door de Provincie Fryslân en de zes betrokken gemeenten.

De kunstenaars zijn: Bolsward - Johan Creten (België) / Dokkum - Birthe Leemeijer (Nederland) / Franeker - Jean-Michel Othoniel (Frankrijk) / Harlingen - Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (Verenigde Staten, Cuba) / Hindeloopen - Shen Yuan (China) / IJlst - Shinji Ohmaki (Japan) / Leeuwarden - Jaume Plensa (Spanje) / Sloten - Jorge & Lucy Orta (Argentinië & Groot-Brittannië) / Sneek - Stephan Balkenhol (Duitsland) / Stavoren - Mark Dion (Verenigde Staten) / Workum - Cornelia Parker (Groot-Brittannië).


De fontein in Leeuwarden 


De prachtige fontein in Leeuwarden  - Paul Albers

De prachtige fontein in Leeuwarden  - Paul Albers


“Contrast is what makes photography interesting”
— - Conrad Hall –

Earlier Event: August 28
Boetelerveld te Raalte
Later Event: September 18
Clubavond